Där Klövabäcken, som rinner upp vid Traneröds mosse, når Klövahallar-ravinen och
bildar ett 7 m högt vattenfall ligger Klöva mölla.

Den är nämnd som kvarnplats sedan 1674, då under Dragesholms säteri.

1877 brann Klöva mölla men efter tio år 1887 var den åter uppbyggd och i drift.

1937 revs det gamla skovelhjulet av trä, vars diameter var hela 6 meter och ersattes med en turbin.
Denna utvecklar 25 hk och kan driva två par stenar samt kross och hiss.

Reservkraft under torra somrar, var en tändkulemotor, idag en Beijer på 25 hk från år 1930.

Kvarnen var i kommersiellt bruk fram till mitten på 1960-talet.

År 1997, efter att ha stått praktiskt taget stilla i ca 30 år, började hjulen åter snurra efter ett omfattande
restaureringsarbete av turbin, turbinkammare, kvarnstenar och ringkar.

Kvarnen visas efter föranmälan för grupper.